Language :      Font Size : A  A  A

ซื้อ ขาย เช่า คอนโด

  

 ดีคอนโด แสนสิริ (dcondo sansiri)

      ราคา      : ขายห้องใหม่ 1.89 ลบ.
      พื้นที่      : ธรรมศาสตร์รังสิต เชียงราก
      คำหลัก   :  คอนโดธรรมศาสตร์รังสิต  
                                  แสดงรายละเอียด 
  

ให้เช่าดีคอนโด แสนสิริ (dcondo sansiri)

      ราคา      : 9,000 บาท/เดือน
      พื้นที่      : ธรรมศาสตร์รังสิต เชียงราก
      คำหลัก   :  คอนโดธรรมศาสตร์รังสิต  
                                  แสดงรายละเอียด  

ดีคอนโด แสนสิริ (dcondo sansiri)

      ราคา      : 8,500-10,500
      พื้นที่      : ธรรมศาสตร์รังสิต เชียงราก
      คำหลัก   : คอนโดธรรมศาสตร์รังสิต  
                                   แสดงรายละเอียด
 

 ฟ้าโดมคอนโด

 (Fahdome condo)

      ราคา      : เริ่ม 9,000
      พื้นที่      : ธรรมศาสตร์รังสิต
      คำหลัก   : คอนโดธรรมศาสตร์รังสิต  
                                 แสดงรายละเอียด 

 บี คอนโด(ฺBE CONDO)

      ราคา      : 9 แสนต้นๆ
      พื้นที่      : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
      คำหลัก   :  คอนโด ม.กรุงเทพ 
                                  แสดงรายละเอียด 

 

Copyright 2015 © horpaktu.com All rights