Language :      Font Size : A  A  A
หอแยก ชาย-หญิง
 

ซิตี้ พาร์ค (City park)  

   ราคา      : 6,500/เดือน
   พื้นที่      : ติดธรรมศาสตร์
   คำหลัก   : หอพักธรรมศาสตร์
                                             แสดงรายละเอียด

 
 

บ้านหลวงสิริ (Bannlungsiri)  

   ราคา      : 4,200/เดือน
   พื้นที่      : หลังธรรมศาสตร์
   คำหลัก   : หอพักธรรมศาสตร์
                                             แสดงรายละเอียด

 อินเตอร์ ปาร์ค (INTER PARK)  

   ราคา      : 5,000/เดือน
   พื้นที่      : ติดประตูธรรมศาสตร์
   คำหลัก   : หอพักธรรมศาสตร์
                                             แสดงรายละเอียด

ทียูโดม (TU Dome)  

   ราคา      : 5,200/เดือน
   พื้นที่      : ด้านหน้าธรรมศาสตร์
   คำหลัก   : หอพักธรรมศาสตร์
                                             แสดงรายละเอียด

ซันต้า (SUNTA)  

   ราคา      : 4,500/เดือน
   พื้นที่      : ตรงข้ามประตูเชียงราก
   คำหลัก   : หอพักธรรมศาสตร์ 
                                             แสดงรายละเอียด

Copyright 2015 © horpaktu.com All rights